slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Past President

1958-59 - Dr. Shankar Deodhar

1959-60 - Dr. Hari Joshi

1960-61 - Dr. Madhusudan Gadgil

1961-62 - Dr. Laxman Patil

1962-63 - Dr. Dattatray Devlalkar

1963-64 - Dr. Sitaram Gadgil

1664-65 - Dr. Krushnaji Mahabaleshwarkar

1965-66 - Dr. Vitthal Phadke

1966-67 - Dr. Madhav Pathak

1967-68 - Dr. Ramkrushna Kelkar

1968-69 - Dr. Shankar Deodhar

1969-70 - Dr. Purushottam Deshpande

1970-71 - Dr. Anant Warti

1971-72 - Dr. Ramkrushna Gaidhani

1972-73 - Dr. Chhotalal Patwa

1973-74 - Dr. Meenakshi Dixit

1974-75 - Dr. Sundar Rajpal

1975-76 - Dr. Madhav Kulkarni

1976-77 - Dr. Babubhai Joshi

1977-78 - Dr. Vinayak Puranik

1978-79 - Dr. Dinkar Gosavi

1979-80 - Dr. Sharad Kirloskar

1980-81 - Dr. Dattatray Lele

1981-82 - Dr. Shantaram Dixit

1982-83 - Dr. Jayantibhai Patel

1983-84 - Dr. Anil Badiyani

1984-85 - Dr. Amrut Pawar

1985-86 - Dr. Mrs. Vijaya Sule

1986-87 - Dr. Daulat Aher

1987-88 - Dr. Subhash Kashyape

1988-89 - Dr. Sharad Mhaskar

1989-90 - Dr. Vinayak Manerikar

1990-91 - Dr. Subhash Surana

1991-92 - Dr. Anil Kasliwal

1992-93 - Dr. Shrikant Kelkar

1993-94 - Dr. Vijay Barve

1994-95 - Dr. Shrikant Purnapatre

1995-96 - Dr. Pramod Shah

1996-97 - Dr. Babulal Agrawal

1997-98 - Dr. Ramesh Balajiwale

1998-99 - Dr. Ramesh Mantri

1999-2000 - Dr. Dilip Gokhale

2000-01 - Dr. Narayan Deogaonkar

2001-02 - Dr. Ajit Bhamare

2002-03 - Dr. George Koshi

2003-04 - Dr. Pramod Shinde

2004-05 - Dr. Vasant Pawar

2005-06 - Dr. Rajendra Kulkarni

2006-07 - Dr. Mahesh Malu

2007-08 - Dr. Pankaj Gupta

2008-09 - Dr. Chandrakant Sankalecha

2009-10 - Dr. Kishor Gangurde

2010-11 - Dr. Satish Patil

2011-12 - Dr. Nivedita Pawar

2012-13 - Dr. Shirish Deshpande

2013-14 - Dr. Sharad Pagare

2014-15 - Dr. Rahul Aher

2015-16 - Dr. Anirudha Bhandarkar

|

Contact

IMA House, Shalimar Chowk, Nashik – 422 001.


+91 - 0253 2504887

nasikima01@gmail.com


+91 - 02352502787

+91 - 0253 2502787


Copyright IMA All Rights Reserved. Designed & Developed By : Xposure Techmedia Pvt Ltd